Helligdager og andre dager uten bemanning

Helligdager og andre dager uten bemanning

2024
Mandag 1. januar: 1. nyttårsdag
Søndag 24. mars: Palmesøndag
Torsdag 28. mars: Skjærtorsdag
Fredag 29. mars: Langfredag
Søndag 31. mars: 1. påskedag
Mandag 1. april: 2. påskedag
Onsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag
Torsdag 9. mai: Kristi Himmelfartsdag
Fredag 17. mai: Grunnlovsdag
Søndag 19. mai: 1. pinsedag
Mandag 20. mai: 2. pinsedag
Tirsdag 24. desember: Julaften
Onsdag 25. desember: 1. juledag
Torsdag 26. desember: 2. juledag
Tirsdag 31. desember: Nyttårsaften

2025
Onsdag 1. januar: 1. nyttårsdag
Søndag 13. april: Palmesøndag
Torsdag 17. april: Skjærtorsdag
Fredag 18. april: Langfredag
Søndag 20. april: 1. påskedag
Mandag 21. april: 2. påskedag
Torsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag
Lørdag 17. mai: Grunnlovsdag
Torsdag 29. mai: Kristi Himmelfartsdag
Søndag 8. juni: 1. pinsedag
Mandag 9. juni: 2. pinsedag
Onsdag 24. desember: Julaften
Torsdag 25. desember: 1. juledag
Fredag 26. desember: 2. juledag
Onsdag 31. desember: Nyttårsaften